Administratorem danych osobowych jest Shell Polska Sp. z o.o.

Dane zbierane są w celu realizacji umowy zawartej z Shell Polska Sp. z o.o. polegającej na generowaniu i podpisywaniu faktur VAT w formie elektronicznej oraz ich archiwizowaniu przez okres 6 lat liczonych po roku wystawienia faktury VAT.

 

Shell Polska Sp. z o.o.

 
Counter Full time [s] =0.066038846969604